[xdebug-general] enabling/disabling xdebug per domain

From: Leon Bogaert <leon[@]tim-online.nl>
Date: Wed, 5 Apr 2006 09:34:28 +0200

Dear sir/madam,
 
Is it possible to disable or enable xdebug on a per-domain basis? I'm developing on a live server so I would like to use xdebug. But I would like to disable it for sites which aren't developed anymore and don't need to use xdebug.
 
With kind regards,
Leon Bogaert

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent van dit e-mail bericht (danwel de verantwoordelijke voor de doorgifte aan de geadresseerde) is het u niet toegestaan dit bericht af te drukken, kopiŽren, wijzigen, in te zien of door te zenden. In dat geval bent u gehouden dit bericht onmiddellijk te vernietigen en wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen middels een reply op dit bericht. Informatie in dit bericht die niet relevant is voor de normale dienstverlening van Tim_online wordt op geen enkele wijze onderschreven door ons Tim_online.
Received on Wed Apr 05 2006 - 09:34:38 BST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jun 25 2018 - 06:00:04 BST