[xdebug-general] FAQ | Xdebug and XAMPP

From: K.Meyboom <k.meyboom[@]hagaziekenhuis.nl>
Date: Wed, 24 Jan 2007 15:27:22 +0100
Hello everyone,


After having spent most of my day at work trying to get Xdebug to work, I have a suggestion for a new FAQ entry :-)

I'm using XAMPP 1.5.5 (Apache 2.2.3 and PHP 4.4.4), and noticed that it came with the xdebug extension. The only problem is that it's simply listed among the usual list of extensions, (extension = php_xdebug.dll), and I thought all I had to do was uncomment it, and add a few directives (output dir, etc).

I only just found out that xdebug really -does- need the zend_extension_ts way of loading. The reason I didn't figure this out before is because it does -appear- to work if you're not familiar with xdebug yet; a fatal error comes in cute new colours, as does a var_dump().

So, here's my suggestion:

Q: I'm using XAMPP, but I can't seem to get the packaged xdebug extension to work properly.
A: If you uncommented the "extension=php_xdebug.dll" line, that is to be expected. Xdebug -needs- to be loaded with the zend_extension_ts = "C:\path\to\php_xdebug.dll" directive. You'll also likely have to disable the loading of the zend optimizer, since it's enabled by default, and doesn't work well with xdebug. So look for the related entry in php.ini, and comment it out.

Use it as you see fit (or not at all), I just wish to save others some trouble.


Kind regards,
Kars Meyboom.


HagaZiekenhuis E-mail Disclaimer

 


DISCLAIMER

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.

Het HagaZiekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico´s met zich mee. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door het HagaZiekenhuis van de hand gewezen.

Received on Wed Jan 24 2007 - 15:27:34 GMT

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jun 25 2018 - 06:00:04 BST